Sportovní podmínky a pravidla soutěže

Pravidlem je dosáhnout minimálně 300 bodů. Každé opakování cviku má svoji bodovou hodnotu. 

 

 • Shyb - 2 body
 • Vznos (kotníky k hrazdě ve visu) - 2 body
 • Angličák - 2 body
 • Dřep - 1 bod
 • Klik - 1 bod
 • Výpady - Určená vzdálenost 10 bodů
 • Muscle Up - 3 body
 • Klik na bradlech - 2 body

Porotci budou průběžně zapisovat výsledky jednotlivým soutěžícím. Po dosažení 300 bodů se soutěžící kvalifikuje a vítězem bude ten, kdo nasbírá nejvíc bodů v limitu 2,5 hodiny. Jednotlivá opakování se sčítají a je jedno, jakými cviky soutěžící body nasbírá.

 

Technika všech cviků bude předvedena před soutěží.

Účastníci se rozdělí do skupinek podle cviků, kterými chcou začít, aby bylo víc místa a nemusel nikdo čekat na uvolnění hrazdy, atd.

Shyb: Počítá se pouze striktní provedení cviku, kdy se nebudou hýbat nohy, tzn. žádné kopání a houpání. Shyby nadhmatem z visu až bradou nad hrazdu.

Klik: Počítá se opakování s dotykem o zem hrudí a nahoře s propnutými lokty.

Muscle up: Pouze jdou-li nad hrazdu současně oba lokty. Lehké zhoupnutí uznáme

Vznos: kotníky se musí dotknout hrazdy ve visu.

Angličáky: ze stoje do kliku a z kliku výskok s rukama nad hlavou.

Dřep: v maximálním rozsahu jde koleno před špičku a pata musí zůstat na zemi.

Výpady: koleno se nemusí dotknout země, jde o co nejdelší kroky.

Účastník soutěže svou registrací do soutěže na stránkách http://cvicimeworkout.cz a nastoupením do soutěže prohlašuje, že:
 1. disponuje požadovanými znalostmi o sportu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této soutěže zúčastnit.
 2. je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména, že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v soutěži.
 3. bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.
 4. je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži. 
 5. byl důkladně poučen o průběhu soutěže a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže. 
 6. byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených. 
 7. netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním 
 8. startuje v této soutěži výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život soutěžícího během celé sportovní akce CVIČÍME WORKOUT, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.
 9. souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v soutěži byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli soutěže svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce CVIČÍME WORKOUT, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace celého sportovního dne, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. 
 10. bere na vědomí, že před, během a po skončení soutěže není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby. 
 11. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

facebook

facebook

+420 736 174 770

+420 511 156 334