Pravidla Soutěže

Pravidlem je dosáhnout minimálně 300 bodů. Každé opakování cviku má svoji bodovou hodnotu. Následně se kvalifikují 3 nejlepší nad 300 bodů o soutěžní ceny.

 

  • Shyb - 2 body
  • Vznos (kotníky k hrazdě ve visu) - 2 body
  • Angličák - 2 body
  • Dřep - 1 bod
  • Klik - 1 bod
  • Výpady - Určená vzdálenost 10 bodů
  • Muscle Up - 3 body
  • Klik na bradlech - 2 body

Porotci budou průběžně zapisovat výsledky jednotlivým soutěžícím.  První, kdo dosáhne 300 bodů, vyhrává.

 

Technika všech cviků bude předvedena před soutěží.

Účastníci se rozdělí do skupinek podle cviků, kterými chcou začít, aby bylo víc místa a nemusel nikdo čekat na uvolnění hrazdy, atd.

Shyb: Počítá se pouze striktní provedení cviku, kdy se nebudou hýbat nohy, tzn. žádné kopání a houpání. Shyby nadhmatem z visu až bradou nad hrazdu.

Klik: Počítá se opakování s dotykem o zem hrudí a nahoře s propnutými lokty.

Muscle up: Pouze jdou-li nad hrazdu současně oba lokty. Lehké zhoupnutí uznáme

Vznos: kotníky se musí dotknout hrazdy ve visu.

Angličáky: ze stoje do kliku a z kliku výskok s rukama nad hlavou.

Dřep: v maximálním rozsahu jde koleno před špičku a pata musí zůstat na zemi.

Výpady: koleno se nemusí dotknout země, jde o co nejdelší kroky.