Registrace do soutěže

Startovné 100Kč.

Startovné se platí v den soutěže na místě.

REGISTRACE SKONČILA

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti APIQA s.r.o. , se sídlem Ratiboř 427, 756 21, IČ 05661412 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, se kterou si klient přeje být kontaktován. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze APIQA s.r.o. ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Klient uvádí, že veškeré údaje uvedl pravdivě a úplně. Pokud došlo k jakémukoliv pochybení z důvodu neuvedení správných údajů Klientem, nenese APIQA s.r.o. za toto žádnou odpovědnost.

Účastník bere na vědomí, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i její pravidla a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či jejích pravidel budou zveřejněny na internetových stránkách závodu nebo s nimi budou účastníci soutěže seznámení v dne akce.

Pravidla Soutěže

Weighted

 1. Shyby:
  Shyby nadhmatem z visu až bradou nad hrazdu. Hodnotí se počet pouze správných provedení.       

 2. Dipy:
  Minimální úhel v lokti musí být devadesát stupňů a nazpět musí soutěžící do propnutých rukou. Hodnotí se počet pouze správných provedení.

Výdrže

 1. Plank:
  Ruce musí být na úrovni ramen pěstmi dopředu. Nohy musí být u sebe a rovná záda, tak, že kdyby se na vás položila tyč, tak by se dotýkala na třech místech - na kříži, mezi lopatkami a na zátylku. Na správnost techniky budou maximálně dvě upozornění. Hodnotí se čas, po který soutěžící udrží správnou techniku.
 2. Wall sit:
  Úhel v koleni musí být devadesát stupňů. Soutěžící se nesmí opírat rukama. Na správnost techniky budou maximálně dvě upozornění.

Základy

 1. Kliky:
  Ruce musí být na šířku ramen, lokty půjdou od těla. Rovná záda, pravidla platí stejné, jako u planku. Hodnotí se počet správných provedení.
 2. Dřepy:
  Nohy budou na šířku ramen. Kolena nesmí jít před špičky a záda musí být rovná. Závaží 40 kg bude pro všechny stejné. Hodnotí se počet pouze správných provedení.

Technika všech cviků bude předvedena před soutěží.