Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti APIQA s.r.o. , se sídlem Ratiboř 427, 756 21, IČ 05661412 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, se kterou si klient přeje být kontaktován. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze APIQA s.r.o. ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Klient uvádí, že veškeré údaje uvedl pravdivě a úplně. Pokud došlo k jakémukoliv pochybení z důvodu neuvedení správných údajů Klientem, nenese APIQA s.r.o. za toto žádnou odpovědnost.

Účastník bere na vědomí, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i její pravidla a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či jejích pravidel budou zveřejněny na internetových stránkách závodu nebo s nimi budou účastníci soutěže seznámení v dne akce.